“Kaya mo ‘yan, aking kaibigan!”

 

Ang buhay ay hindi isang patag na daan sa kalsada na madaling daanan kundi ito ay isang daanang baku-bako na mahirap lagpasan ngunit kakayanin pa rin ng isang matibay at malakas na sasakyan.

Lahat tayo ay dumadating sa puntong punong-puno na tayo sa lahat ng ating mga problema – iyong tipong hindi na natin alam ang ating gagawin, at kung saan o kanino tayo tutungo. Oo, mahirap, lalo na para sa ating mga kabataan na malabo pa ang papel sa mundong ginagalawan natin ngunit kahit ganoon pa man, hayaan ninyong sabihin ko na, anuman ang iyong kinikimkim ngayon, kayang-kaya mo iyan.

Kabataan, kayang-kaya mo yan. Pakisabihan naman ang iyong katabi ng, “Kaibigan, kayang-kaya mo iyan.” Kayang-kaya mo ang problema sa iyong paaralan basta’t magsikap ka lamang. Bumagsak ka na ba sa isang asignatura na kahit binigay mo na ang lahat-lahat ay wala pa rin itong saysay? Mahirap man tanggapin ang pagkadapang iyon ngunit magpursigi ka para sa iyong kinabukasan, at para sa kinabukasan ng pamilya mong nariyan noong ika’y walang-wala. Magsakripisyo ka para masuklian ang kanilang dugo’t pawis mabuhay ka lamang nila. Wag mong isipin na baliwalain ang kanilang mga binibigay sa’yo. Imbes na magmukmok ka rin sa iyong mga problema, pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na nakapagpapasaya at mahalaga para sa iyo. Kung may mga taong gusto kang hilain pababa, hayaan mo lamang sila; huwag mong hahayaan na magtagumpay sila. Patunayan mong mas malakas ka sa taong kanilang nakikita. Huwag na huwag mo ring isipin na kitilin ang iyong buhay. Mawawala nga ang iyong mga problema ngunit mawawala rin ang napakahalagang regalong ibinigay Niya. Ang mga problemang iyan ay hindi katumbas ng isang mahabang buhay. Maging malapit ka sa Diyos. Gagabayan ka Niya basta’t hayaan mo lamang siya. Ang mga pagsubok na binibigay Niya ngayon ay isa lamang paghahanda para sa mga pagsubok na haharapin mo sa susunod pang kabanata ng iyong buhay. Gawin mong inspirasyon ang pagkakalugmok mo para maging mas magandang bersyon ng iyong sarili sa hinaharap.

Hindi lamang ikaw ang may problema. Lahat tayo’y may sari-sariling problema. Ang katabi mo ngayo’y may sariling kwento at may sarili siyang dinadanas na hindi mo rin alam. Ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, lahat ng mga problemang hinaharap mo ay may rason. Nasa sa iyo na iyan kung pipiliin mo itong harapin o talikuran. Gusto ko sanang sabihin na may problema ka mang mahirap solusyonan, hindi ka nag-iisa. Mayroong mga nariyan para sa iyo at gagabay sa’yo. Mahirap mang tumayo ngunit kabataan, kayang-kaya mo iyan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close